Nastavenie kuriéra v aplikácii Chameleoon  Image Placeholder

Na nakonfigurovanie 123Kuriéra sú dôležité tieto informácie:

Na stránke https://portal.chameleoon.sk si kliknem na nastavenia a pridať kuriéra. 

Image Placeholder


Image Placeholder


 1. Potrebné informácie:  Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do portálu 123Kuriér.                                                            
 2. Nastavenia:                                                                                                                                                                                                                                          
  • prihlasovacie meno - povinný údaj
  • heslo - povinný údaj                   
  • ID adresy - ID zvozovej adresy z 123Kuriér Image Placeholder
  • IBAN užívateľa - číslo účtu kde sa bude vyplácať dobierka. Uvádza sa v tvare IBAN.                                                                                                                       
 3. Predvolené hodnoty:                                                                                                                                                           
  • váha - udáva sa v kg *
  • počet balíkov - zvyčajne sa zadáva 1, zákazník si počet balíkov mení pri expedícii *
  • notifikácia- pre zákazníka                                                                                                                                  
   • SMS notifikácia              - povolené len pre Slovensko
   • Telefonická notifikácia  - povolené len pre Slovensko
  • služba                                                                                                                                                                    
   • Garantované doručenie - povolené len pre Slovensko
  • výška poistenia uvádza sa v EUR
 4. Tlač - zákazník si vyberá tlač na A4 alebo A6.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    * odporúčame vyplniť, aby zákazník nemusel vypĺňať tieto údaje pri každej objednávke.