Nastavenie kuriéra v aplikácii Chameleoon Image Placeholder

Na nakonfigurovanie Slovenskej pošty sú dôležité tieto informácie: 

Na stránke https://porta.chameleoon.sk si kliknem na nastavenia a pridať kuriéra.                                                             

Image Placeholder

 

 1. Potrebné infomácie: zákazník ich získa podľa    návodu: https://chameleoon.helpdocs.com/kurieri/slovenska-posta-povolenie-api Image Placeholder                                             
 2. Nastavenia:                                                                                                                                                                             Image Placeholder
  1. API kľúč 
  2. ID používateľa
  3. Zmluvný partner - ak áno, treba zaškrtnúť
 3. Informácie o odosielateľovi:                                                                                                                                              
  1. Meno odosielateľa 
  2. Názov organizácie
  3. Ulica
  4. Mesto
  5. PSČ
  6. Email
  7. Číslo účtu/IBAN  - musí byť v tvare IBAN, uvádza sa číslo účtu na ktorý sa vyplácajú dobierky
 4. Číselná rada -                                                                                                                                                                      
  1. ak ju má zákazník pridelenú : Číselná rada má tvar: EB960814038SK. Je rozdelená na PREFIX a PODACIE ČÍSLO.  Prefix je EB96 a podacie číslo je 081403 (skladá sa zo 6 nasledujúcich číslic po prefixe).  Posledná číslica je kontrolná.  

    Image Placeholder

  2. ak ju nemá zákazník pridelenú: Tlačí štítky z EPH. O číselnú radu môže požiadať obchodného zástupcu Slovenskej pošty. V prípade, že nemáte prideleného obchodného zástupcu, stačí, ak navštívite akúkoľvek pobočku Slovenskej pošty, kde vám na počkanie pridelia. 

 5. Predvolené hodnotyzákazník si ich nastavuje sám.                                                                                             
  1. Váha - udáva sa v kg
  2. Počet balíkov - zvyčajne sa zadáva 1, zákazník si počet balíkov mení pri expedícii
  3. Spôsob úhrady (akou formou platí zákazník Slovenskej pošte)                                                                        
   • poštovné úverované
   • výplatný stroj
   • platené prevodom
   • poštové známky
   • platené v hotovosti
   • vec poštovej služby
   • faktúra ( platí iba pre zmluvný zákazníkov)
  4. Vyberte druh poštovej služby                                                                                                                                 
   • doporučený list
   • poistený list
   • úradná zásielka
   • balík
   • expres kuriér
   • EMS (Expres Mail Servis)
   • EPG- obchodný balík MS
   • balík - zmluvní zákazníci ( zmluvný balík)
   • Easy expres 1
   • Easy expres 10
   • balík - zmluvní zákazníci ( zmluvný balík) - Consignement
   • List
   • Balíček
  5. Trieda                                                                                                                                                                       
   • I. trieda
   • II.trieda 
  6. Druh PPP ( spôsob úhrady dobierky od slovenskej pošty zákazníkovi)                                                         
   • Dobierkový kupón
   • Bezdokladová dobierka na účet
   • Bezdokladová dobierka na adresu
  7. Úložná lehota (počet dní uloženia na pošte) - iba pri službe NA POŠTU 
  8. Služby                                                                                                                                                                      
   • Spätné doručenie 
   • Doručenka (D)
   • Doručenka v deň podania (DDP)
   • Doručenie do hodiny v meste (DO1)
   • Doručenie do hodiny mimo mesta (DO1M)
   • Doručenie do 10:00 (DOH)
   • Doručenie do 14:00 (DSH)
   • Doručenie aj v sobotu (DSO)
   • Krehké (F)
   • Info o doručení (IOD)
   • Neukladať (NEU)
   • Nevrátiť (NEV)
   • Nedoposielať (NDO)
   • Neskladné (NSK)
   • Opakované doručenie na žiadosť odosielateľa (OD)
   • Odpovedná služba (OS)
   • Na poštu (PR)
   • Podaj u kuriéra (PUZ)
   • Splnomocnenie vylúčené (SV)
   • Spätné vrátenie potvrdenej dokumentácie (SVD)
   • Do vlastných rúk (VR)
 6. TLAČ - formát A4 alebo A6. V EPH už nie je potrebné nič nastavovať.