Upgates - konfigurácia prístupu

Prihláste sa na stránku https://portal.chameleoon.sk. Kliknite na Nastavenia a Pridať zdroj.                    Vyberte službu (zdrojový systém) - UPGATES. 

Image PlaceholderImage PlaceholderImage Placeholder

 1. Základné nastavenia: Návod ako ich získate nájdete tu: https://chameleoon.helpdocs.com/upgates/upgates-zakladne-informacie
  • URL adresa - zadajte URL adresu
  • Prihlasovacie meno
  • Heslo
 2. Pokročilé nastavenia: 

Image Placeholder  • Označenie spôsobu úhrady objednávky vo vašom systéme                                                            (Spôsob úhrady objednávky vo vašom systéme)
  • Je to dobierka? Áno / Nie
  • Automaticky doplniť číslo prepravy k objednávke v e-shope - ak klient odškrtne, tak mu automaticky doplní po vyexpedovaní číslo prepravy do objednávky. (Aktualizácia prebieha každých 10 minúť, takže klient ho nemusí hneď vidieť).
      3. Nastavenie váhy v e-shope
Image Placeholder

 • Ignorovať váhu z e-shopu:

  a/ ak klient zaškrtne toto pole, nebude mu dopĺňať váhu produktov, ktorú má uvedenú v e-shope

  b/ ak klient nezaškrtne toto pole, bude mu dopĺňať váhu produktov, ktorú má uvedenú v e-shope

 • Merná jednotka v e-shope

          a/ gram

  b/ kilogram


      4. Nastavenie zmeny stavu - pri vytvorení nového pravidla sa Vám automaticky po získaní jedného zo stavov, zmení stav na Váš zvolený. Zmena stavu môže byť definovaná aj na základe kuriéra a vybrať si viete aj Váš začiatočný a konečný stav. Príklad na vytvorenie nového pravidla nájdete tu: Zmena stavov: príklad na vytvorenie - Chameleoon (helpdocs.com)

Image Placeholder  • Stavy v e-shope
    • Expedovaná
    • Home credit - Doručená 
    • Home credit - Odoslaná
    • Home credit - Prebieha
    • Home credit - Pripravené na odoslanie
    • Home credit - Schválené
    • Home credit - Zamietnuté
    • Home credit - Zaplateno
    • Home credit - Zrušené
    • Nedoriešená
    • Platba prebieha
    • Platba úspešná
    • Platba zlyhala
    • Platba zrušená
    • Prijatá 
    • Storno
5. Nastavenie kuriérov  - návod na označenie kuriéra vo vašom systéme nájdete tu: Upgates - označenie kuriéra vo vašom systéme - Chameleoon (helpdocs.com)


Dajte uložiť. 

Image Placeholder