Konfigurácia váhy


Váha komunikuje s nasledovnými údajmi. Ak je váha nami dodávaná tieto údaje sú už nastavené.

Baud: 9600
Data bits: 8
Parita: žiadna
Stop bit: 1

Nastavenie komunikačného protokolu:
 1. Váha je zapnutá a ukazuje nulovú hmotnosť
 2. Podržať tlačidlo MENU (tlačidlo úplne vpravo), kým sa nezobrazí nápis MENU (tlačidlo treba pustiť) a následne sa zobrazí nápis SETUP
 3. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „USB“
 4. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 5. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „baund“
 6. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 7. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „9600“
 8. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 9. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „Parity“
 10. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 11. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „8-none“
 12. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 13. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 14. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 15. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 16. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
Odosielanie váhy tlačidlom 


Pre odoslanie hodnoty prostredníctvom tlačidla či už na váhe alebo v aplikácii stačí zapnúť váhu. Váha je
predvolene v tomto režime.

 1. Váha je zapnutá a ukazuje nulovú hmotnosť
 2. Podržať tlačidlo MENU (tlačidlo úplne vpravo), kým sa nezobrazí nápis MENU (tlačidlo treba pustiť) a následne sa zobrazí nápis SETUP
 3. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „Print“
 4. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 5. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „A.Print“
 6. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 7. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „OFF“
 8. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 9. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 10. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 11. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 12. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)

Odosielanie váhy pri ustálení

Pre nastavenie váhy tak, aby posielala váženú hodnotu po ustálení je potrebné váhu nakonfigurovať nasledovne pomocou tlačidiel na váhe:

 1. Váha je zapnutá a ukazuje nulovú hmotnosť
 2. Podržať tlačidlo MENU (tlačidlo úplne vpravo), kým sa nezobrazí nápis MENU (tlačidlo treba pustiť) a následne sa zobrazí nápis SETUP
 3. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „Print“
 4. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 5. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) prejsť na položku „A.Print“
 6. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 7. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „On.Stbl“
 8. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 9. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 10. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)
 11. Stláčaním tlačidla NO (druhé zľava) navoliť položku „End“
 12. Potvrdiť voľbu tlačidlom YES (prvé zľava)


Pre iné potreby alebo pokročilejšie nastavenie prikladám servisný manual

Ak vám váha nefunguje a potrebuje zistiť komunikuje môžete použiť na analýzu tento softver:


Váha komunikuje s nasledovnými údajmi: 

Baud: 9600

Data bits: 8
Parita: žiadna
Stop bit: 1


Ak nie tak nastavená je potrebné ju nastaviť pomocou servisného manuálu