Money S3 - konfigurácia prístupu
Image Placeholder


Prihláste sa na stránku https://portal.chameleoon.sk
Kliknite na Nastavenia a Pridať zdroj. Vyberte službu (zdrojový systém) - MONEY S3. 

Image PlaceholderImage PlaceholderImage Placeholder


    1. Nastavenia
    • Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme - vyplňte spôsob úhrady objednávky vo Vašom systéme
    • Je to dobierka? ÁNO/NIE  (túto položku môžete aj odstrániť)                                                                                    
Image Placeholder

     2. Nastavenie kuriérov: označenie kuriéra vo Vašom systéme. 
Image Placeholder


     3. Dajte uložiť: 

Image Placeholder