Externý systém - konfigurácia v Chameleoone

Prihláste sa na stránku https://portal.chameleoon.sk.  Kliknite na Nastavenia a Pridať zdroj.                    Vyberte službu (zdrojový systém) - Externý systém. 

Image PlaceholderImage Placeholder


Image Placeholder


 1. Základné nastavenia 
  • URL adresa
  • Autorizácia
  • Meno
  • Heslo
 2. Nastavenia API
  • Adresa pre vrátenie objednávok podľa dátumu
  • Adresa pre vrátenie objednávok podľa ID
  • Adresa pre zmenu stavu objednávky
 3. Pokročilé nastavenia
  • Označenie spôsobu úhrady vo Vašom systéme - spôsob úhrady objednávky vo Vašom systéme
  • Je to dobierka? ÁNO/NIE 
  • Ignorovať váhu
   • ak klient zaškrtne toto pole, nebude mu dopĺňať váhu produktov, ktorú má uvedenú v eshope. 
   • ak klient nezaškrtne toto pole, bude mu dopĺňať váhu produktov, ktorú má uvedenú v eshope. 
  • Automaticky doplniť číslo prepravy k objednávke v e-shope - ak klient odškrtne, tak mu automaticky mu doplní po vyexpedovaní číslo prepravy do objednávky. (Aktualizácia prebieha každých 10 minúť, takže klient ho nemusí hneď vidieť). 
  • Automaticky zmeniť stav objednávky po vytvorení objednávky prepravy (zaškrtnúť)- ak chce klient po vyexpedovaní meniť stav objednávky,  musí si povoliť aj write údajov (klient si podľa návodu povolil iba read)

       4. Nastavenie zmeny stavu - zadajte ID stav
            
           Stavy:
           1. Vytvorená
           2. Prevzatá
           3. Na ceste
           4. Čaká na vyzdvihnutie
           5. Odberné miesto 2 dni
           6. Nedoručená
           7. Späť odosielateľovi
           8. Doručená
           9. Neznámy

5. Nastavenie kuriérov
  • Nastavenie kuriérov (podľa názvu vo WooCommerce)
   • Označenie kuriéra vo Vašom systéme (zadajte Vášho kuriéra)
   • Kuriér (vyberte kuriéra)                                                                                                                                       

Image Placeholder