Onix - konfigurácia prístupu

Prihláste sa na stránku https://portal.chameleoon.sk. Kliknite na Nastavenia a Pridať zdroj.                    Vyberte službu (zdrojový systém) - ONIX. 

Image PlaceholderImage Placeholder

1. Nastavenia

Image Placeholder


  • URL adresa - zadajte URL adresu
  • API kľúč
  • Cesta k databáze
  • Export podľa stavu dokladu
  • ID typ dokladu
  • Hodnota dobierky 
   • CENA POLOŽIEK
   • K ÚHRADE 
2. Pokročilé nastavenia:

Image Placeholder

  • Označenie spôsobu úhrady objednávky vo Vašom systéme
  • Automaticky zmeniť stav objednávky po vytvorení objednávky prepravy - zmena stavu objednávky po vytvorení objednávky prepravy. Návod na vytvorenie nového stavu nájdete tu: Zmena stavov: príklad na vytvorenie - Chameleoon (helpdocs.com)
  • Pridať nové pravidlo - pri vytvorení nového pravidla sa Vám automaticky po získaní jedného zo stavov, zmení stav na Váš zvolený. Zmena stavu môže byť definovaná aj na základe kuriéra a vybrať si viete aj Váš začiatočný a konečný stav.

3. Nastavenie kuriérovoznačenie kuriéra vo Vašom systéme. 

Image Placeholder

4. Dajte uložiť 

Image Placeholder