PRÍKLAD NA VYTVORENIE ZMENY STAVU


Prejdite na NASTAVENIE ZMENY STAVU a kliknite na tlačidlo PRIDAŤ NOVÉ PRAVIDLO.


Image Placeholder

Zobrazí sa vám tabuľka, kde je potrebné vyplniť nasledovné údaje:

  • NÁZOV  - vyplňte názov pravidla ( ľubovoľné označenie)

Image Placeholder


  • STAV - zvoľte si napríklad stav VYTVORENÁ ( stav vytvorená nastane v našom systéme po vytvorení objednávky prepravy, resp. po vytlačení kuriérskeho štítku). Kuriéra vyplňte len v prípade, ak chcete toto pravidlo aplikovať len na konkrétneho kuriéra.  Ak však chcete, aby sa tento stav menil pri všetkých kuriéroch, políčko nechajte prázdne.

Image Placeholder
                                         • KONCOVÝ STAV si nastavím na PREBRAL KURIÉR.   V okamihu, keď kuriér prevezme zásielku (zosníma čiarový kód), v kuriérskom systéme bude zásielka označená už ako PREBRAL KURIÉR.

Stavy sa u nás aktualizujú každé dve hodiny

To znamená, že po aktualizácii sa aj v Chameleoone zmení stav z VYTVORENÁ na PREBRAL KURIÉR

Takto jednoducho si môžete nastaviť rôzne pravidlá stavov.