Nastavenie kuriéra Pošta bez hraníc v aplikácii Chameleoon  Image Placeholder


Na nakonfigurovanie kuriéra Pošta bez hraníc sú dôležité tieto informácie: 

Na stránke https://portal.chameleoon.sk si kliknem na Nastavenia a Pridať kuriéra.  

Image Placeholder

Image Placeholder


 1. Potrebné informácie: klient ich získa podľa návodu:  https://chameleoon.helpdocs.com/posta-bez-hranic/posta-bez-hranic-potrebne-informacie
 2. Nastavenia: 
  • identifikátor účtu (Identifikačné číslo)
  • kľúč 
 3. Predvolené hodnoty: 
  • váha - uvádza sa v kg*
  • počet balíkov - obvykle sa v nastaveniach kuriéra udáva 1 a zákazník si potom reálny počet dokáže upraviť v objednávke prepravy
  • výška poistenia- uvádza sa v Eur
  • predvolený kuriér - možnosť výberu
  • názov odosielateľa