PrestaShop - potrebné informácie 
Klient musí v PrestaShope povoliť export údajov pomocou webovej služby.

Návod: Prihláste sa do administrácie e-shopu.  

 1. V hlavnom menu zvoľte
  1. Verzia: PrestaShop 1.6
   1. Nástroje
   2. V menu Webová služba
   3. V pravom hornom rohu vyberte Pridať nový kľúč  
                                                     Image Placeholder  1. Verzia: PrestaShop 1.7
   1. Rozšírené nastavenia
   2. V menu zvoľte Webové služby
   3. V pravom hornom rohu vyberte Pridať nový kľúč
Image Placeholder


 1. Pri vytváraní zvoľte Vygenerovať kľúč.
 2. Do popisu kľúča si zvolíte ľubovoľný text.
 3. Zapnúť PrestaShop webservis -  Áno.
 4. Povoľte nasledovné GET volania:
 • addresses
 • carriers
 • countries
 • currencies
 • customers
 • languages
 • orders (je potrebné zaškrtnúť aj PUT checkbox kvôli zmene stavu a zápisu čísla balíka)
 • products
     5. Uložte nastavenia.
Image Placeholder