Shoptet - vytvorenie nového pravidla

Prihláste sa na stránku https://portal.chameleoon.sk. Kliknite na NASTAVENIA.

Image Placeholder


Vyberte službu (zdrojový systém) - SHOPTET a kliknite na IKONU S CERUZKOU (prejsť na nastavenie služby). 


Image PlaceholderPrejdite na NASTAVENIE ZMENY STAVU a kliknite na tlačidlo PRIDAŤ NOVÉ PRAVIDLO.

Image Placeholder


Zobrazí sa vám okno, v ktorom vyplňte nasledovné údaje:

  • NÁZOV (Zadajte názov pravidla)  - tu si môžete zadať ľubovoľný názov pravidla
Image Placeholder
  • VYBERTE STAV (vyberte jeden zo stavov) 
Image Placeholder
  • VYBERTE KURIÉRA ( vyberte pre ktorého kuriéra má pravidlo platiť. Ak nevyberiete žiadneho, automaticky bude pravidlo platiť pre všetkých kuriérov)
Image Placeholder


  • VYBERTE KONCOVÝ STAV 
Image PlaceholderPotvrďte.

Image Placeholder