V nastaveniach je potrebné otvoriť konfiguráciu kontroly výdaja (aj v prípade, že požívate hromadnú expedíciu)


Tu stačí nastaviť: 

  1. Zaškrtávacie tlačidlo pre zobrazenie dialógového okna na zadanie váhy 
  2. Nastaviť mernú jednotku, v ktorej bude udávaná váha
  3. Nastaviť spôsob váženia. K dispozícii sú 3 možnosti:
    1. Tlačidlom na váhe
    2. Tlačidlom v aplikácii
    3. Pri stabilizovaní váhy
  4. Zapnúť kuriérov, pri ktorých sa bude okno váženia zobrazovať.

Image Placeholder