Ak váha na položke nie je. Systém označí položky bez váhy ako chybné. 
Image Placeholder

Vpravo hore je možnosť váženia
Image Placeholder

Po stlačení tlačidla sa zobrazí okno váženia  a podľa konfigurácie 
Image Placeholder

Podľa režimu, ktorý ste si zvolili v nastaveniach sa váha načíta automaticky a okno sa uzavrie resp. preskočí na ďalšie váženie alebo sa očakáva vami vyvolané váženie prostredníctvom tlačidla v aplikácii alebo na váhe.

Ak je počet balíkov viac ako jedná aplikácia očakáva, že odvážite každý balík samostatne.

Prvé spustenie počas dňa


Pri prvom spustení váhy počas dňa sa objaví okno na spárovanie váhy s aplikáciou
Keď zvolíte "Pripojiť váhu"

Objaví sa zoznam sériových zariadení

Je potrebné vybrať USB Serial Port (COM?)