WooCommerce - konfigurácia v Chameleoone Image Placeholder

Na nakonfigurovanie WooCommerce sú potrebné informácie, ktoré si klient vygeneruje podľa návodu https://chameleoon.helpdocs.com/zdrojovy-system/prestashop-konfiguracia-pristupu


1. Prihláste sa na stránku https://portal.chameleoon.sk, kliknite na Nastavenia a Pridať Zdroj. Vyberte službu (WooCommerce) a potvrďte.


Image Placeholder


Image Placeholder
Image Placeholder

2. Základné nastavenia:

 • URL adresa - adresa e-shopu (napr.www.moj-eshop.sk)

 • API kľúč - klient si ho vygeneruje podľa návodu, ktorý je vyššie.

 • API heslo

Image Placeholder

                                                                                                                                                           

3. Pokročilé nastavenie:

Image Placeholder


 • Označenie spôsobu úhrady objednávky vo vašom systéme - klient tento údaj nemusí vypĺňať, systém si ho doplní sám.

 • Automaticky doplniť číslo prepravy k objednávky v e-shope - ak klient odškrtne, tak mu automaticky doplní po vyexpedovaní číslo prepravy do objednávky. (Aktualizácia prebieha každých 10 minúť, takže klient ho nemusí hneď vidieť).                                                                                                                  

4. Nastavenie váhy v e-shope

Image Placeholder


 • Ignorovať váhu z e-shopu:

  a/ ak klient zaškrtne toto pole, nebude mu dopĺňať váhu produktov, ktorú má uvedenú v e-shope

  b/ ak klient nezaškrtne toto pole, bude mu dopĺňať váhu produktov, ktorú má uvedenú v e-shope

 • Merná jednotka v e-shope

         a/ gram

         b/ kilogram


5. Nastavenie zmeny stavu

Image Placeholder


 • Automaticky zmeniť stav objednávky po vytvorení objednávky prepravy - ak chce klient po vyexpedovaní meniť stav objednávky, musí si povoliť aj write údajov (klient si podľa návodu povolil iba read).

 • Pridať nové pravidlo – príklad na vytovrenie nového nájdete tu: Zmena stavov: príklad na vytvorenie - Chameleoon (helpdocs.com)


Image Placeholder


6. Nastavenie kuriérov - podľa názvu vo WooCommerce, návod nájdete tu: Wocommerce - označenie kuriéra vo Vašom systéme - Chameleoon (helpdocs.com)

Image Placeholder

7. Dajte uložiť. 

Image Placeholder